Zašto mobilna kućica?

Mobilnost!

Osobina ovog proizvoda i usluge koja je često zaboravljena ili se stavlja u drugi plan kad se razmišlja o prednosti ove ponude. Naime, kućice su zaista mobilne, kako im samo ime govori, i zapravo spadaju pod pokretnine, a ne nekretnine. Vi možete relativno jednostavno, i opet uz našu pomoć, premjestiti svoju kućicu na sasvim drugu lokaciju, kada Vam jedna lokacija dosadi, ili naprosto poželite promjenu.

No osim ove očigledne prednosti, dozvolite da Vam u slijedećoj tabeli pojasnimo još neke od prednosti ove ponude:
kalkulacija apartman mobilna kućica pojašnjenja
početna cijena kupnje 102.000€ 18.200€ app od 60m2 po 1700€/m2
troškovi financiranja 55.000€ 5.000€ trošak kamata za vijeka kredita
uređenje interijera i opreme 15.000€ 200€ u mob. kućici samo beštek i posteljina
održavanje i režije godišnje 1.400€ 2.500€ najam parcele u kampu uključuje sve za tu cijenu
moguća zarada od najma 1.200€ 4.400 mob.kućicu možete iznajmiti po 108€/dan, barem 60 dana, ali LEGALNO!

Neki kvalitativni pokazatelji opcija

kalkulacija apartman mobilna kućica
udaljenost od mora(nema cijenu) ? max 50m
boravak u prirodi (nema cijenu) beton i druge zgrade 100%
mogućnost promjene destinacije ?! bilo kad...